03.08.2016 tarihinde lokmalarımızı dağıtmak için Saraylı Lokma olarak Eyüp Sultan’daydık.